Available courses

  • شنبه‌ها و یکشنبه‌ها از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
  • جلسه‌ی نخست: شنبه ۸ مرداد
  • هزینه‌ی ثبت نام این دوره ۲۰۰ هزار تومان می‌باشد که در انتهای دوره دریافت می‌شود.
  • گواهی دوره به شرط حضور، انجام فعالیت‌ها و تایید مدرس، پس از تکمیل ثبت‌نام در انتهای دوره داده می‌شود.